II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Choroby rzadkie w XXI wieku Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Choroby rzadkie w XXI wieku

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku odbyła się 22 lutego 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie. W Konferencji wzięło udział ponad 50 osób z 14 różnych jednostek naukowych. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele firm oraz portali internetowych tj. biotechnologia.pl czy chorobyrzadkie.blogspot.com.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr hab. n. farm. Anny Boguckiej-Kockiej, prof. UM (Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) pt.: Parazytofobie.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród zagadnień poruszanych przez uczestników znalazły się kwestie dotyczące m.in. diagnostyki, terapii oraz opieki nad chorymi dotkniętymi chorobami rzadkimi. Wydarzenie pozwoliło na wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Ponadto, przyczyniło się do nawiązania wielu kontaktów naukowych.

Komitet Naukowy:
• dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, prof. UM, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr hab. Roman Paduch, prof. nadzw. UMCS, Zakład Immunologii i Wirusologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
• dr n. med. Wojciech Placha, Zakład Chemii Fizjologicznej, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
• dr n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy biotechnologia.pl,
• Portal internetowy e-biotechnologia.pl,
• Portal internetowy mediaplanet.com.