III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Choroby rzadkie w XXI wieku Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Choroby rzadkie w XXI wieku

21 lutego 2020 r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin) odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku. W wydarzeniu wzięło udział ponad 45 osób reprezentujących 12 jednostek naukowych z Polski. W Konferencji uczestniczyli też przedstawiciele firm oraz portali internetowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny prof. dr hab. n. med. Elżbiety Starosławskiej – Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Onkologii Klinicznej – pt.: „Rzadkie choroby nowotworowe u dorosłych”. Kolejnymi Gośćmi Honorowymi Konferencji byli: dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiD (Instytut Matki i Dziecka) z wykładem pt.: „Specyfika chorób rzadkich na przykładzie medycyny metabolicznej” oraz prof. dr hab. n. med. Jerzy Tarach (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), który mówił o rzadkich chorobach endokrynologiczno-metabolicznych (REMD).

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Tematyka wydarzenia obejmowała w kompleksowy sposób zagadnienia dotyczące diagnostyki, terapii oraz opieki nad chorymi zmagającymi się z chorobami rzadkimi. Konferencja pozwoliła na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami z całego kraju.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS, Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
 • dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiD, Klinika Wad Wrodzonych Metabolizmu, Instytut Matki i Dziecka
 • dr hab. n. med. Jerzy Tarach, Katedra i Klinika Endokrynologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Wojciech Placha, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr n. farm. Anna Serefko, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,

– Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Klaster Lubelska Medycyna,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:

 • Portal internetowy biotechnologia.pl,
 • MEDtube sp. z o.o.,
 • Laboratorium Przegląd Ogólnopolski,
 • Czasopismo „Laboratorium Medyczne”,
 • TV Student.

Partner: