V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Choroby rzadkie w XXI wieku Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Choroby rzadkie w XXI wieku

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Choroby rzadkie w XXI wieku" odbyła się 25 lutego 2022 roku.

Głównym celem wydarzenia była wymiana wiedzy oraz dyskusja na temat postępowania w przypadkach chorób rzadkich człowieka. Nabyta wiedza oraz doświadczenia podczas Konferencji z pewnością przyczynią się do opracowania skutecznych metod leczenia oraz zapobiegania chorobom rzadkim, takim jak m.in. toczeń rumieniowaty, Zespół MELAS czy Millera-Diekera. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zaprezentować swoje prace w postaci wystąpień ustnych, posterów naukowych, a także wysłuchać wykładów zaproszonych Gości Honorowych – specjalistów z danej dziedziny.

Komitet Naukowy:

  • dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, prof. UM, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, Katedra Zdrowia Publicznego i Środowiskowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • dr hab. n. med. Paulina Własiuk, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr hab. n. med. Agata Żółtowska, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak, Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • dr n. med. Sylwia Smolińska, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • dr n. med. Justyna Woś, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

PATRONAT MEDIALNY:

- Platforma edukacyjna pacjentilekarz.pl

- MediaPlanet

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.