IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Choroby rzadkie w XXI wieku Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Choroby rzadkie w XXI wieku

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku odbyła się online 19 lutego 2021 r. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję otworzyły wykłady plenarne Gości Honorowych: dr. n. med. Wojciecha Plachy (Uniwersytet Jagielloński) pt. Diagnostyka i leczenie amyloidozy w XXI wieku oraz dr. hab. n. med. Krzysztofa Kaneckiego (Warszawski Uniwersytet Medyczny) pt. Choroby rzadkie – współczesne wyzwania.

Podczas Konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące diagnostyki, terapii oraz opieki nad chorymi dotkniętymi chorobami rzadkimi. Wydarzenie pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami z zakresu szeroko rozumianej branży medycznej i nauk pokrewnych. Prelegenci przedstawili wyniki swoich badań w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, Katedra Hematologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 • dr hab. n. med. Krzysztof Kanecki, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej zPracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Wojciech Placha, Zakład Chemii Fizjologicznej, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr n. med. Justyna Woś, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizatorzy:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Klaster Lubelska Medycyna,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

   Patronat Medialny:
   - Portal internetowy biotechnologia.pl,
   - MediaPlanet,
   - TV Student.